Vipps

Klubben ønsker så lite kontanthåndtering av penger som mulig. Bruk Vipps!

Skal du sende oss penger på vipps? Legg til 5,- i forvaltningsgebyr. Vi betaler for tjenesten!

Vår Bankkonto: DnB  1503.19.37016      Klubbens foretaksnr.: 995 053 497