Til deg som har spilt før…

Spilleregler:
Mange spillere har spilt backgammon før de kommer med i en klubb, og ofte er det litt ulike regler som har blitt praktisert. Men når vi samles i klubbsammenheng er det nødvendig og ha en klart definert plattform med regler som må følges av alle om ikke dette skal ende i kaos. Derfor ber vi om at alle nye spillere setter seg inn i generelle turneringsregler godkjent av Norges Backgammonforbund og at det gis aksept for at det er disse reglene som regulerer spillet og ikke en rekke egendefinerte regler lært eller hentet fra ulike land og tradisjoner på egenhånd.

Ved tvist er det turneringsleder som har det siste ordet og spillerne må rette seg etter turneringsleders anvisninger.

De vanligste missforståelser er:

Terningsbeger/terninger

Mange ønsker å riste terningene med håndflata eller fingrene. Dette er ikke lov og beger skal brukes under klubborganisert aktivitet. Terningene skal også ristes i begeret før de rulles ut, terningene skal videre rulles ut i din høyre bretthalvdel. Begeret skal ikke settes på hode ned i brettet, men ha en klar klaring over brettets flate slik at terningene kan rulle fritt over spillbrettet. Om en eller begge terningene ligger skjevt, oppe på en spillbrikke, i motstanderens risteområde eller på annen måte på baren eller utenfor brettet, så skal begge terningene ristes om igjen. Ikke bare den ene som eventuelt er på avveie.

Det er også kutyme at før spillet begynner så legges alle terningene på spillbrettet slik at spillerne trekker en og en terning annenhver gang. Dette for å vise at alle spillets terninger er like og ikke trikset med. Når du har tatt opp terningene fra brettet er trekket endelig.

Dersom det spilles med klokke og bronstein-tid (normalt 2 minutter pr. match-poeng + 12 sek pr. trekk) så bruker begge spillere det samme settet med terninger, da er det «slaget» på klokken over til motstanders tidsur som indikerer sluttførsel av trekket.

Dobblingsterningen (Kube’n)
Mange spiller uten bruk av kuben. Men «kube» (spesialterningen med 2-64, også kalt dobblingskube) er alltid med som en viktig del av spillet. Det er denne som er verktøyet for å øke poengsummene i hver runde i en match, og den er derfor avgjørende for at ikke matchene skal ta alt for lang tid.

Tidsbruk på trekkene
Vi bruker normalt ikke klokke når vi spiller klubbturneringer. Men vi vil at alle spillere skal legge seg på minne at om spillet går veldig tregt så tar det lang tid å gjennomføre matchene. Derfor anmoder vi om at alle forsøker å holde ett vist tempo i trekkhastigheten. I turneringer er det normalt 2 min. pr. poeng i tidsbank + inntil 12 sek trekktid på hvert trekk som er gjeldende. Ha dette som et utgangspunkt. Det betyr i praksis at en 5 poengs match gir deg 10 minutter i tidsbanken + at du kan bruke inntil 12 sekunder pr. trekk før du spiser av tidsbanken din. Turneringsleder kan sette inn klokke om det blir vurdert at en spiller bruker uakseptabelt lang tid på hvert trekk.

Backgammon er en «gentlemansport» – Ha det som et utgangspunkt i din håndtering av spillets gang.